kích thước vách ngăn nhà vệ sinh

Trong những năm gần đây thì tấm compact được sử dụng nhiều tại các nơi công cộng, vách ngăn là sản phẩm vật liệu nhẹ thời gian thi công nhanh nên việc vách ngăn compact trở thành vật liệu tiêu chuẩn của nhà vệ sinh.

vách ngăn vệ sinh