Nhà máy Điện Quang

Nhà Thầu Chính:

Hạng Mục: vách ngăn di động, vách ngăn văn phòng

Địa điểm: Tp HCM

Năm: 2019

Dự án

Dự án đặc biệt

Colorlib Template
vách ngăn di động, 2019

Công ty VMC Hoàng Gia

Colorlib Template
vách ngăn di động, 2019

FWD Việt Nam

Colorlib Template
vách ngăn di động, vách ngăn văn phòng, 2019

Nhà máy Điện Quang

Colorlib Template
vách ngăn văn phòng, 2020

CTY PLATREE