Điều khoản và điều kiện sử dụng

Cám ơn quý khách đã ghé thăm website chúng tôi

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

1. Các vấn đề chung

Chúng tôi sẽ lưu giữ đơn đặt hàng của quý khách khi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Tuy nhiên, để quý khách có thể tham khảo thêm về sau, chúng tôi khuyên rằng quý khách nên in một bản sao của các Điều Khoản, Hóa Đơn và thông báo Xác Nhận Đơn Hàng.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các hình ảnh, thông tin, video của trang web là thương hiệu của vách ngăn ssa. Trang web này có khả năng bị sáo chép và sử dụng không đúng mục đích,đều được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc bởi các quyền sở hữu công nghiệp khác. Việc sử dụng và sao chép thông tin này cho mục đích thương mại là không được phép nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Vách Ngăn SSA.

3. Điều khoản bảo mật

Bất kì thông tin nào được cung cấp liên quan bời Vách Ngăn SSA sẽ được coi là tài sản của Vách Ngăn SSA Người sử dụng không được tiết lộ các thông tin đó cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vách Ngăn SSA.