Tài khoản ngân hàng


Thông tin Chuyển khoản mua hàng - Vách Ngăn SSA

Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB
CTK: CÔNG TY TNHH MTV TRANG TRÍ NỘI THẤT SÁNG SƠN ÁNH
STK: 0029100000501003
Chi nhánh: PGD Bạch Đằng

Mua Hàng lấy hoá đơn .

Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB
Chủ tài khoản: ĐỖ VĂN SÁNG
STK: 0112100000566001
Chi nhánh: PGD Bình Tân

Mua hàng Không lấy hoá đơn .

Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
Chủ tài khoản: ĐỖ VĂN SÁNG
Số tài khoản: 242186659
Chi nhánh: PGD An Lạc

Mua hàng Không lấy hoá đơn .