Thanh toán


1. Phương thức thanh toán
  • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: đối với những đơn hàng số lượng ít hoặc giá trị hợp đồng thấp (dưới 20,000,000đ)
  • Thanh toán bằng chuyển khoản: đối với các đơn hàng số lượng vừa và giá trị hợp đồng vừa, có lấy hoá đơn VAT 10% (trên 20,000,000đ)
2. Thời gian thanh toán
  • Thanh toán tạm ứng với hình thức đặt cọc xác nhận mua hàng (24h)
  • Nhận được hoá đơn, giấy đề nghị thanh toán hoặc đã giao hàng thì thanh toán trong 7 ngày kể từ ngày nhận được chứng từ hoặc hàng hoá (7 ngày)
3. Địa điểm thanh toán (2 bên thoản thuận)
  • Áp dụng với hình thức mua hàng trực tiếp tại xường
  • Đã giao hàng tới nơi chỉ định của người mua
  • Tạm ứng đặt hàng
4. Trễ hạn thanh toán
  • Dưới 30 ngày, áp dụng mức lãi suất ngân hàng trong thời gian chậm thanh toán
  • Nếu quá 30 ngày bên bán sẽ thu hồi hàng hoá về kho

Tải khoản ngân hàng