Vận chuyển


vách ngăn ssa

Nêu rõ trách nhiệm về giá cả và vận chuyển giữa bên mua và bên bán khi tiến hành một hợp đồng thương mại về hàng hóa.

Khi mới kí kết được một hợp đồng mua bán, trong hợp đồng sẽ có điều khoản về vận chuyển hàng hóa, nêu rõ trách nhiệm vận tải của người mua và người bán. Người bán sẽ có trách nhiệm vận chuyển và giao hàng từ kho hàng người mua sẽ có trách nhiệm nhận hàng từ người bán hay phải lấy hàng từ kho của người bán.

1. Ex-work (EXW) – Giao tại xưởng:

2. Đóng gói, dán nhãn hàng hoá:

3. Giá cước và phí vận chuyển 4. Các dịch vụ đã (bao gồm) trong phí vận chuyển vách ngăn 5. Delivered at Place ( DAP) - Giao đến chỗ người mua

Thanh toán